Tarieven

Het tarief voor dagopvang is €9,25 per uur.
Het tarief voor vso/bso is €8,15 per uur.
Het tarief voor peuteropvang is €9,12 per uur.

Via de belastingdienst is het mogelijk om een deel vergoed te krijgen dmv kinderopvangtoeslag.
Voor de peuteropvang zijn er ook subsidies beschikbaar via de gemeente voor als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

We werken met contracten gebaseerd op 41 of 47 weken opvang verdeeld over 12 maanden.
Voor de peuteropvang werken wij per dagdeel gebaseerd op 2,3 of 4 dagdelen.

Bijvoorbeeld:
Iemand heeft 19 uur opvang per week nodig en alleen tijdens schoolweken,
Dan is het 19x41= 779
779:12= 64,9
Dan word het contract 65 uur per maand

Als er ook tijdens de vakantie opvang nodig is word hij gebaseerd op 47 weken
Dan is het 19x47= 893
893:12= 74,4
Dan word het contract 75 uur per maand

Afhankelijk van het inkomen krijgt u een deel van de kosten vergoed via de belastingdienst.
Het aantal uren dat u mag declareren is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt en heeft een maximum aantal uren van 230 per maand.
Voor dagopvang mag u 140% en voor BSO mag u 70% van de uren die u werkt declareren.
Bijvoorbeeld:
De minst werkende werkt 20 uur per week
20x140%= 28 uur x52 weken= 1456
1456:12= 121,33 uur per maand