Tarieven

Het tarief voor dagopvang is € 10,50 per uur.
Het tarief voor vso/bso is € 9,37 per uur.
Het tarief voor peuteropvang is € 10,25 per uur.
Als u kind op een VVE indicatie heeft is er subsidie vanuit de gemeente 
en is de ouderbijdrage € 12,50 per maand.Via de belastingdienst is het mogelijk om een deel vergoed te krijgen d.m.v kinderopvangtoeslag.
Voor de peuteropvang zijn er ook subsidies beschikbaar via de gemeente voor als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

We werken met contracten gebaseerd op 41 of 47 weken opvang verdeeld over 12 maanden.
Voor de peuteropvang werken wij per dagdeel gebaseerd op 2,3 of 4 dagdelen.

Bijvoorbeeld:
Iemand heeft 19 uur opvang per week nodig en alleen tijdens schoolweken,
Dan is het 19x41= 779
779:12= 64,9
Dan word het contract 65 uur per maand

Als er ook tijdens de vakantie opvang nodig is word hij gebaseerd op 47 weken
Dan is het 19x47= 893
893:12= 74,4
Dan word het contract 75 uur per maand

Afhankelijk van het inkomen krijgt u een deel van de kosten vergoed via de belastingdienst.